Vertrouw op je eigen lichaam

“Trauma is geen psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Door de taal van ons lichaam te leren spreken kunnen we ons lichaam helpen zichzelf te genezen”, aldus Dr. Peter A. Levine, grondlegger van de traumatherapie Somatic Experiencing®. Ook in Nederland wordt de therapie gegeven, onder andere door Lucas van Gool in Amersfoort. Zijn voorgeschiede...
Lees verder

Eerste hulp bij trauma

  Het is belangrijk dat je hulp zoekt om je trauma te verwerken. Of dit nu individueel of in een groep is: kies wat bij je past. Heb je nu hulp nodig, dan kunnen onderstaande tips je misschien helpen. Zorg voor voldoende rust wanneer dat nodig is, maar blijf ook actief (zoek afleiding). Zoek familie en vrienden op en steun elkaar. Zoek hulpgroepen. Zorg ervoor...
Lees verder

Kamer verlangt openheid

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het Ministerie van Defensie meer open is over zelfmoorden onder veteranen en die zelfdodingen ook gaat registreren. Door registratie hoopt het Tweede Kamerlid André Bosman dat er een beter inzicht komt in de mogelijke problematiek onder veteranen die na uitzending geen uitweg meer zien. Op die manier kan de voor- en nazorg v...
Lees verder