PTSS bij de brandweer

brandweerlieden

Brand blussen, met die slang  in de weer, dat vuur bedwingen, daarvoor was hij bij de brandweer gegaan. Maar die uitruk bij verkeersongevallen, dat haatte hij, wat een rotbaan. Mensen losknippen uit die wrakken. Mensen, vaak was het niet meer dan een hoopje bloederig vlees met kleren, je kon vaak niet eens meer herkennen wat wat was. Eigenlijk was hij er bang voor en zag hij er vreselijk tegenop om dit werk te doen. De beelden, de geur, het was alsof hij het steeds bij zich droeg. En zeker na die ene uitruk met dat gezin dat ze niet meer op tijd uit dat huis hadden kunnen redden. Als fakkels waren ze naar buiten gesprongen vanaf de tweede verdieping. Hij stond erbij en hij keek ernaar en had niets kunnen doen. Het gegil, het beeld, de doffe klap, die geur, en de hulpeloosheid. Alleen bier drinken hielp om het een beetje te dempen, maar daar was steeds meer van nodig. Gezond was het allang niet meer, en elke dag in die roes rondlopen kwam zijn alertheid op het werk ook niet ten goede. Hij begon steeds meer te  vergeten. Zou hij toch maar eens hulp in gaan schakelen? Zijn collega’s zouden hem vast uitlachen, maar dit ging ook niet langer zo…..

De symptomen van trauma zijn het resultaat van de hooggeladen onafgeronde biologische reactie op dreiging, bevroren in de tijd. PTSS is een angststoornis die ontstaat als gevolg van een onopgeloste traumatische gebeurtenis. PTSS  manifesteert zich in indringende “flashbacks”, verstorende en ontregelende herinneringen, dissociatie, gaten in bewustzijn (black-outs) en vermijdend gedrag.

Als brandweerman/vrouw kom je vaak in situaties terecht die overweldigend en bedreigend kunnen zijn. In deze situaties kun je echter niet de natuurlijke reactie volgen die nodig is om hieruit te komen. Er wordt immers van je verwacht dat jij kalm blijft en hulp kunt bieden. Dit wordt na verloop van tijd een overstromende emmer die tot aanhoudende fysieke en psychische klachten kan leiden. Wellicht herken je je in de tekst hierboven en wordt het tijd om hulp te gaan zoeken.