Kamer verlangt openheid

veteranen-man

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het Ministerie van Defensie meer open is over zelfmoorden onder veteranen en die zelfdodingen ook gaat registreren.

Door registratie hoopt het Tweede Kamerlid André Bosman dat er een beter inzicht komt in de mogelijke problematiek onder veteranen die na uitzending geen uitweg meer zien.

Op die manier kan de voor- en nazorg voor uitgezonden militairen, sinds kort verankerd in de Veteranenwet, mogelijk worden verbeterd.