Traumaverwerking

Wat past bij jou?

Je kunt aan je trauma werken op verschillende manieren, kies wat bij jou past:

Traumaverwerking met behulp van Somatic Experiencing (volgens dr. Peter Levine)

Ik wil je graag helpen met het verwerken van je trauma. Ik werk hierbij met Somatic Experiencing. Somatic Experiencing (SE) is een psycho-fysiologische methode voor het helen van posttraumatische stoornissen en het bevrijden van de in deze stoornissen gebonden levensenergie. Menselijke reacties op bedreiging zijn primair instinctief en biologisch en pas secundair psychisch en cognitief. De reacties bestaan uit drie aangeboren overlevingsstrategieën: vluchten, vechten en bevriezen. Deze drie reacties zijn in alle zoogdieren, en dus ook in mensen, terug te vinden.

Overweldigende situaties en het lichaam

Wat gebeurt als we ons bedreigd voelen? We oriënteren ons en proberen de bedreiging in te schatten. Ervaren we een situatie als bedreigend, dan mobiliseren we al onze energie voor vluchten of vechten. Als dit succesvol is, vindt het organisme op natuurlijke wijze weer zijn evenwicht terug. Is een belevenis echter zo overweldigend dat we niet meer kunnen vechten of vluchten, dan worden deze reflexen wel geïnitieerd, maar komen niet tot uitvoering. Als laatste strategie blijft dan alleen nog het bevriezen over. Indien deze staat van immobiliteit te lang duurt kan deze enorme ingevroren energie zich niet meer ontladen: die hoge activering blijft dan voortbestaan in het zenuwsysteem. Als gevolg, vaak pas na enkele jaren, ontstaan er lichamelijke, emotionele en psychische symptomen, die zwaarwegend en ook chronisch van aard kunnen worden.

Hoe werkt Somatic Experiencing?

In SE wordt trauma op een nieuwe manier benaderd. Daarvoor is het niet nodig om het trauma nog een keer met een grote catharsis of ontlading te herbeleven. Het is zelfs mogelijk om zonder inhoud of herinnering aan de traumatische ervaring er aan te werken. Dit is erg zinvol zeker wanneer de belevenis emotioneel nog te belastend is.

Wezenlijke elementen in de aanpak zijn: aarden, centering, het opbouwen van resources, het volgen (tracking) van lichaamssensaties, gevoelens, beelden en bewegingen. Allereerst worden met de cliënt die resources ontwikkeld die tijdens de oorspronkelijke situatie niet aanwezig of te zwak waren. Vanuit deze verstrekte basis volgt dan het benaderen van de traumatische belevenis. Door te pendelen tussen de resources en de traumatische ervaring wordt de bevroren levensenergie ontdooid. Een sleutel hierbij is het zogenaamde titreren: de verandering moet bewust in kleine stappen zijn, zodat het systeem de energie ook werkelijk integreren kan. Die incomplete overlevingsreactie komt daarmee tot een natuurlijke afloop en daarmee ook de trauma symptomen. SE is een zeer krachtig instrument voor preventie en heling van trauma.

Onderscheid

SE onderscheidt zich van andere therapeutische trauma therapieën op de volgende punten:

  • SE zorgt ervoor dat je lichaam weer leert zijn eigen balans te herstellen (zelfregulatie),
  • SE zet lichaamsbewustzijn in om mensen hun trauma opnieuw en anders te benaderen en te helen in plaats van te herbeleven of uitreageren,
  • SE maakt gebruik van het lichamelijke ervaren gevoel (felt sense). Dit lichamelijk ervaren gevoel zorgt ervoor dat de hoog geladen overlevingsenergie veilig ervaren en geleidelijk ontladen kan worden,
  • SE zorgt ervoor dat de ervaring voor jou hanteerbaar blijft, zodat je niet weer overweldigd raakt
  • SE helpt de valkuilen te elimineren van re-traumatisering en het onechte opwekken van “schijn of valse herinneringen”.